varda

Interview med Varda-folk: God ledelse er livsvigtigt

Jeg møder Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice på en hyggelig café. Emnet er ”Hvad er en god leder?”, og det har begge herrer fra Varda ApS fået lov til at fundere over inden dagens møde. Jeg er lidt spændt, fordi jeg ved, at jeg snart skal sidde over for to herrer med tilsammen over 20 års erfaring med ledelse og titler som direktør, leder og forstander på CV’erne.

Hvem er Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun?

Man kan sige kort om dagens interviewpersoner, at de begge arbejder for Varda ApS– en virksomhed med speciale i ledelsesudvikling og sagsbehandling, og at de derfor burde vide en del om ledelse, det gode, det onde og det dårlige. Til dagligt arbejder Varda Jobservice med rådgivning af ledere. Emil Raun har stiftet virksomheden, og Jens Mygind Bertelsen er direktør for Varda Jobservice. Samtidig har begge mænd fra Varda ApS uddannelser, som kredser om ledelse, og jeg ved af erfaring, at man aldrig kan forudsige helt, hvad mennesker svarer. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad jeg kan forvente af Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS.

Det hele sejler, hvis ledelsen er dårlig

De kommer ind samtidig, og vi bestiller kaffe, inden dagens interview går i gang. Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice lægger ud: ”Jeg har arbejdet som leder inden for det offentlige såvel som det private og de senere år arbejdet som ledelseskonsulent, og jeg har set mange eksempler på god og dårlig ledelse”. ”Det har jeg også”, siger Emil Raun og tilføjer ”Og man kan ikke undervurdere betydningen af god ledelse – det hele sejler jo, hvis ledelsen er dårlig.” Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS nikker og tilføjer ”God ledelse har afgørende betydning for trivsel, arbejdsglæde, hvor tit de er syge og de resultater, de opnår.” Indtil videre er de to erfarne ledelseskonsulenter og ledere fra Varda Jobservice enige.

Sådan en, som skaber arbejdsglæde og trivsel

Så hvad vil I mene, at en god leder er? Emil Raun fra Varda Jobservice siger uden omsvøb: ”Han skal være god til at udvikle medarbejderne. Ikke bare sådan en, som siger, hvad du skal gøre, og beder dig om at holde kæft.” Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice tilføjer med det samme: ”Han er sådan en, som inddrager medarbejderne og giver dem medindflydelse.”

Har en god leder andre kendetegn? ”Ja da,” siger Emil Raun fra Varda Jobservice. ”Han eller hun skaber arbejdsglæde og engagerer sig i trivsel.” ”Man fungerer ikke som medarbejder, hvis man ikke er glad og trives. Det viser adskillige undersøgelser,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS. Er der andre kendetegn, siger jeg. ”Og så skal man ikke undervurdere motivation. En god leder skaber begejstring og engagement,” siger Emil Raun fra Varda ApS.

En god leder kommunikerer klart

”En god leder er klar i mælet. Han udtrykker sig et sprog, som medarbejderne forstår. I mit daglige arbejde som ledelseskonsulent i Varda Jobservice oplever jeg tit ledere, som taler deres eget fuldstændig indforståede sprog og tror, at alle medarbejdere automatisk ved, hvad der forventes af dem. Det gør det meget svært at kommunikere. Mennesker har brug for at vide præcis, hvad der forventes af dem, og det er lederens ansvar at sørge for, at de har forstået opgaven.” Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS er sikker i sin sag. ”Han skal også kunne sætte sig i medarbejdernes sted og være nærværende,” siger Emil Raun fra Varda ApS og tager en tår af kaffen.

Men er det ikke alt for høje krav at stille til et enkelt menneske, spørger jeg Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS, og de forsikrer mig om, at det ikke skal forstås sådan, at man kun kan være en god leder, hvis man lever op til alle disse krav, og det er der få mennesker, der gør. Man kan dog bestræbe sig på at udvikle sig, og mange ledere har kun få af disse egenskaber naturligt, men de kan arbejde på andre af dem. Så alle kan blive gode ledere? ”Nej, ikke alle,” siger Emil Raun fra Varda Aps, ”men alle kan blive bedre end de som udgangspunkt er.” Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda ApS supplerer hinanden ret godt og de afbryder hinanden og uddyber hinandens synspunkter, og man kan se, at de begge er vant til at tale om ledelse.

En god leder er udadvendt

Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice tager over. ”Den norske professor Øyvind L. Martinsen, som i flere år har forsket i ledelse, mener, at 33 % ved at være en god leder skyldes medfødte egenskaber og intelligens. Resten kommer sidenhen. Han har også fundet frem til fem kendetegn, som er fælles for de bedste ledere. Den gode leder er mål- og resultatorienteret, følelsesmæssigt stabil og udadvendt,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS, og her synes jeg, det er nødvendigt med en uddybende forklaring, så nu er det min tur til at afbryde Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice.

Så man kan altså ikke være en god leder, hvis man er indadvendt? Det spørger jeg Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice om. ”Nej”, siger Emil Raun, for det kræver en vis evne til åbenhed og at tale lige ud af posen til mennesker samt at sælge sine idéer til medarbejderne. Man kan sikkert blive en udmærket leder, selv om man ikke er udadvendt, men man bliver næppe den bedste.” ”Man skal være åben over for andres erfaringer, omgængelig og empatisk,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS, ”og det er altså på sin vis ret udadvendte egenskaber.”

Den dårlige leder er usikker

Hvis man kan opstille nogle kriterier for, hvad det vil sige at være en god leder, må man også kunne sige noget om, hvad det vil sige at være en dårlig leder, så det er et oplagt spørgsmål til mændene fra Varda ApS.

”Ja, siger Emil Raun fra Varda Jobservice, og her bliver det for alvor nemt, for Glenn Llopis har identificeret 8 forhold, som går igen, når medarbejdere skal beskrive dårlig ledelse.” Emil Raun fra Varda Aps fortsætter: ”Han er ubevidst selvoptaget, taler gerne om egne bedrifter og har et stort behov for anerkendelse. Faktisk så er han ret usikker på sig selv.”

”Jeg kender godt typen,” siger Jens Mygind Bertelsen. ”Mig, mig, mig, som dækker over manglende selvtillid. Han er irriterende at høre på og spilder medarbejdernes tid.” Emil Raun fra Varda ApS fortsætter: ”Den dårlige leder fokuserer på detaljer, som er fuldstændig ubetydelige, og han kan ikke udtrykke og forklare virksomhedens vision og mission.”

Den dårlige leder er svag

Han er altså en dårlig kommunikator, spørger jeg Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun. ”Netop, ”siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice. ”Og han er også meget detaljeorienteret og umoden, så han ignorerer problemer. Kan slet ikke se dem i øjnene, og så er han utålmodig, når han er presset, fordi han mister overblikket og mangler mental styrke”, siger Emil Raun fra Varda ApS. Så den dårlige leder er svag? ”Ja, han er i virkeligheden svag,” siger Emil Raun fra Varda ApS. ”Han gør bare sit bedste for at skjule det,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice.

Den dårlige leder mangler personlighed

”Det er i øvrigt et andet kendetegn, at han ikke lytter til medarbejderne, og at han ikke tør tage chancer,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice. ”Faktisk så er den dårlige leder bange og usikker, men det vigtigste ved ham er, at han hverken er vellidt eller har personlighed,” tilføjer Emil Raun fra Varda Jobservice. Så det drejer sig altså kun om at være populær og have en stor personlighed at være en god leder? ”Ikke udelukkende,” siger Jens Mygind Petersen fra Varda Jobservice. Jeg forestiller mig klovne og primadonnaer på stribe. ”At have personlighed er ikke det samme som at være en skør entertainer, men vi er mere ovre i, at man hviler i sig selv og accepterer sin personlighed som den er,” siger Emil Raun fra Varda Jobservice. Så man kender sine muligheder og begrænsninger? ”Ja, man behøver ikke være gøgler eller klovn for at have en personlighed, men karisma hjælper, siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Aps. Karisma? ”Det har noget med overbevisende udstråling at gøre,” siger Emil Raun.

God ledelse kan ikke overvurderes

”Jeg vil gerne citere bibelen,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice lige pludselig. ”Når en blind leder en blind, falder de begge i graven.” Og det betyder, at en dårlig leder er blind? ”En dårlig leder mangler blik for andre mennesker og han leder dem ud i uføre, fordi han ikke aner, hvad han gør,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS.

”God ledelse er altså essentielt, livsvigtigt, ja faktisk en absolut nødvendighed,” siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice. ”Glade medarbejdere er gode medarbejdere, så enkelt er det,” siger Jens Mygind Bertelsen, og hans kollega fra Varda Aps Emil Raun nikker. De er i det hele taget ret enige i sine udtalelser om gode og dårlige ledere.

De bedste råd til god ledelse ifølge Varda ApS

Før vi går, spørger jeg dem, om de har et godt råd til, hvad man kan gøre for at blive en bedre leder.

Jens Mygind Bertelsen fra Varda Aps: ”Jeg vil sige, at det vigtigste, som du kan gøre for at blive bedre, er at lære dig at lytte til dine medarbejdere såvel som dine kunder. Empati er vigtig og at sætte sig ind i andre menneskers situation er ubeskrivelig godt. Det gør medarbejderne glade, og glæde skaber altid bedre medarbejdere.”

Emil Raun fra Varda Jobservice: ”Brug tid på at udvikle dine medarbejdere. Succes er uselvisk – og det drejer sig om at skabe vækst sammen. Dine medarbejdere er nøglen til din personlige succes, og uden at have dem med dig, har du ikke en jordisk chance.”

Det er blevet tid til at gå hjem, og mødet med Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice får mig til at gruble over, om det virkelig kun er udadvendte sælgertyper, som kan være gode ledere, og om der mon findes perfekte ledere ude i verden. Det virker i hvert fald en hel del lettere at påpege, hvad en god leder skal og ikke skal være end selv at være en. I hvert fald hvis man skal tro Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra konsulentfirmaet Varda ApS. Det er vist godt, at man kan få professionel hjælp til at blive en bedre og mere nærværende leder.