Jens Mygind Bertelsen og Jobcenteret Varda på Fyn

jens-mygind-bertelsen2Jens Mygind Bertelsen er direktør i Varda Job ApS. Jens Mygind Bertelsen har været med til at etablere Varda Job tilbage i 2010, som er et selvstændigt jobcenter i Tommerup lige midt på Fyn.

Det private jobcenter Varda Job tilbyder kompetencer, ydelser og rådgivning indenfor forskellige socialfaglige bistandsområder såsom kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelser, førtidspension o. lign. Varda’s målgrupper er både kommuner, private virksomheder, forsikringsselskaber og modtagere af kontanthjælp og offentlige ydelser. Ligesom Jens Mygind Bertelsen er de ansatte ved Varda Jobcenter uddannet socialformidlere eller socialrådgivere. Også derfor har alle ansatte i Varda Jobcenter den nødvendige viden samt praktiske erfaring i at håndtere alle sager – små som store – indenfor Varda’s kerneområder. Derudover samarbejder Jens Mygind Bertelsen og Varda Job tæt sammen med konsulenter, psykologer og læger, der er knyttet til Varda som eksterne samarbejdspartner og specialister.

Jens Mygind Bertelsen har både den nødvendige leder- og socialrådgivererfaring

Jens Mygind Bertelsen har, inden han etablerede det private jobcenter Varda, bl.a. uddannet sig som socialrådgiver på Den Sociale Højskole i Odense og har efterfølgende arbejdet som socialrådgiver i flere forskellige kommuner under Social- og sundhedsforvaltningen, hvor emner som revalidering, aktivering, kontanthjælp og integrationsprocesser har været nogle af de områder, Jens Mygind Bertelsen har beskæftiget sig mere intenst med. Herefter har Jens Mygind Bertelsen opgraderet sig til både leder og besiddet chefstillinger inden for socialområdet.

Jens Mygind Bertelsen har derved den nødvendige viden og bagage med i rygsækken til både at kunne varetage stillingen som direktør og overordnet leder i Varda Jobcenter samt forståelsen for at indgå i en gensidig, sparrende og rådgivende rolle overfor Varda’s målgrupper og aftagere.

Læs også det store interview om ledelse med Jens Bertelsen og Emil raun fra Varda andetsteds her på siden