Klar til frisk start på livet efter ophold på Granhøjen

Granhøjen tur/retur

Granhøjens tilbud til unge og voksne med sociale eller psykiske problemer har givet mange en frisk start på livet. Et ophold på Granhøjen, hvor man indgår i et fællesskab og bliver respekteret, giver overskud til at takle de problemer, der har bragt en ud af kurs, og starte den proces, der er nødvendig for at nå til erkendelse af problemernes kerne. Og det er netop, hvad den terapeutiske ide på Granhøjen blandt andet handler om.

 

Bosted med hjemlig hygge

De boliger, der hører under Granhøjen, er indrettet, så det er nemt at føle sig hjemme – med behagelige møbler og med kunst på væggene. Så miljøet på Granhøjen er langt fra det, mange patienter har oplevet tidligere i forbindelse med indlæggelse på psykiatriske hospitalsafdelinger.

 

Granhøjen har forskellige botilbud placeret rundt i Odsherred. Dermed er det muligt at fordele de patienter, der søger ophold på Granhøjen, så de får tildelt et bosted, der tager hensyn til den enkeltes behov for omsorg g støtte. Og i den grad, det er muligt for den enkelte patient, deltager man aktivt for at få livet på Granhøjen til at fungere som en normal og tryg hverdag.

 

Hjem igen

Der er forskellige typer af behandling på Granhøjen, sådan at der kan tages hensyn til den enkeltes problemstilling for at opnå det optimale resultat. Beboerne skal jo gøres parate til at vende tilbage til deres liv med ny energi og med mod på tilværelsen og nyvunden selvtillid.

granhojen

 

 

Skriv et svar